En historisk resa genom Jämjö och Jändel

På väg upp mot Jämjö åker vi E22:an. Speciellt vackert är det här längs Ramdalaslätten på våren där rapsfälten lyser upp på båda sidor om vägen. Mitt bland det vackra ser vi Ramdala kyrka. 

När vi kommer fram till Jämjö viker vi av åt vänster där vi snart är framme vid den natursköna Ådalen där det finns en mycket fin vandringsled. På våren blommar  här, invid vattenfallet och den gamla kvarnen, vitsippor, blåsippor, vårlök m.m. Tidig höst när humledoften ligger tung i luften är en annan favorittid för vandringslystna. Själv har jag minnen från vintern då vi barn åkte pulka nedför de många backarna här. Ett perfekt utflyktsmål för barnfamiljer. Mitt i dalen finns en mycket fin grillplats där man kan sitta och njuta av den fantastiska naturen här. Den kuperade dalen med slingrande vattendrag och olika naturtyper lockar ständigt med nya naturupplevelser. För den fågelintresserade finns här mycket. Något av en karaktärs-fågel för Ådalen kan man kalla gärdsmygen vars fantastiska drillar ljuder överallt.

Jämjö skjutsstation  som ligger mitt i centrum har anor som resecentrum sedan 1600-talet. Byggnaden uppfördes efter att den gamla gästgivaregården brunnit ner år 1867. Skjutsstationens ursprungliga areal bildade en fyrkant med en kilometers sida d.v.s 100 hektar. I vart och ett av de fyra hörnen växte en ek. På denna areal har under 1900-talet Jämjö samhälle vuxit ut. Skjutsstationen är det äldsta huset i byn.

Författaren Ragnar Jändels barnomshem finns i östra delen av Jämjö samhälle i stort sett på den plats där Ragnar växte upp. Originalstugan var från 1700-talet och hade varit bränneri innan den flyttades till Långamon som platsen heter där stugan ligger idag. Ragnar Jändels föräldrar köpte stugan någon gång i mitten av 1870-talet. Ragnars mor som blev änka 1905 kunde inte behålla stugan av ekonomiska skäl. Några år senare kunde hon dock köpa tillbaka den då hon fått pengar av en släkting i Amerika. Femtio kronor kostade den vilket var en halv månadslön för en industriarbetare vid denna tid. Stugan togs av kommunen år 1920 som ersättning för fattighjälp. Stugan rasade ihop i mitten av 1930-talet och år 1967 köpte Jämjö Arbetarekommun tomten.  1970 invigdes födelseplatsen. Med bistånd av välvilliga företag och även enskilda har det gjorts en rekonstruktion av stugan som sedan år 1988 förvaltas av Jändelssällskapet. Stugan med jordkällare, förråd, brunn och även utedass ligger inbäddad i grönskan vid Ekerydsvägen. 

Jämjö kvarn är uppförd i slutet av 1800-talet i tegel och trä. Ägarna har varit flera genom åren. Källorna om kvarnens äldsta historia varierar. En källa säger att den uppfördes år 1898 efter att ha flyttats från Bräkne Hoby och uppsatt av samme byggmästare som uppförde Kullens kvarn på Sturkö år 1900. Att besöka kvarnen är som att förflytta  sig långt tillbaka i tiden.

Jämjöslätt var förr namnet på själva centrum av Jämjö. Godsmagasinet är idag allt som finns kvar av järnvägen i Jämjö. Framför godsmagasinet står en informationstavla om Östra Blekinge Järnväg. Järnvägen, som anlades år 1899 hade stor betydelse för byns utveckling. Spåret sträckte sig mellan Karlskrona och Torsås med stopp vid Jämjöslätts station. Det fanns även stickspår från huvudspåret som ledde till cement- och stärkelsefabriken i byn. År 1965 lades järnvägen ned och revs år 1981.

I Hallarumsvikens naturreservat stupar berget ner i viken från 30 meters höjd. Flera utsiktspunkter bjuder på vackra vyer över en blekingsk innerskärgård. Över den knotiga ekskogen syns glittrande vatten, enbuskar, bokskogar och långt borta siluetten av Karlskrona. Mindre sprickdalar skär genom landskapet. Små åkrar och betesmarker ligger insprängda i landskapet. Här finns även en fin grillplats och möjlighet till bad.