Hasslö

Hasslö är den västligaste av "storöarna" runt Karlskrona och har alltid dominerats av fiske. I dag är den liksom Aspö delvis förort till Karlskrona. Hallarna på örns nordvästra del var en gång den största fiskeläget i östra Blekinge och Garpahammen är ännu en viktig landstigningsplats för det fiske som finns kvar. Fabian Månsson som var politiker och författare är mindre känd i våra dagar men var på sin tid en av socialdemokraternas främste agitator. Det var han som myntade uttrycket "vet hut, vetsjufalt hut" när han läxade upp någon politisk motståndare i riksdagen. Att han var en kraftnatur framgår av den skulptur av svartblank granit - naturligtvis från Blekinge - som rests till hans ära på hans barndoms ö, Hasslö. På Hasslödoppet kan man se Blekinge museums utställning om Fabian Månsson.

Naturen på Hasslö är tämligen karg. På väg ut mot Hasslö ligger naturreservatet Almö som bjuder på ett landskap med torra enbuskmarker, hällar och lummig ekskog. Här finns en vandringsled och speciella handikappanpassade fiskeplatser för handredskapsfiske. På Almö finns också Karlskrona golfklubbs bana med restaurang.
På vägen ut till Hasslö ligger Tromtö naturreservat som är känt för sin fina bokskog. Här kan man ta promenader i ett vackert herrgårdslandskap med kust, åkrar, ekhagmarker och bokskogar. Naturreservatet utgörs av halvön Tromtö med angränsande öar, skär och vattenområde. Här finns naturskogar med bok och ek som är rika på döda träd, hålträd och träd med tickor. I höjdlägen övergår skogen i ek/tallskog. Vegetationen i de grunda områdena är mycket riklig och på flera ställen dominerar ängar av kärlväxter.
Söder om Tromtö herrgård finns en så kallad ”Engelsk park”. Promenadgångarna runt en skogsklädd kulle är till stora delar väl synlig i landskapet. På östra sidan leder gångarna upp till en utsiktsplats över västra fjärden. Av Tromtö tegelbruk som anlades på 1760-talet återstår idag endast ruiner. Ett flertal fornlämningar finns främst inom naturreservatets landområde. Vilken årstid man än väljer så är det underbart att vandra omkring här.