En dag i Lyckeby!

I Lyckeby centrum blommar det vackert varje år. Trädets färg matchar bebyggelsen. Nära centrum ligger natursköna Ekebacken som är ett natrureservat med en härlig grön oas som i århundraden varit samlingsplats för befolkningen i östra Blekinge. I det samåkurperade reservatet finns öppna ekhagmarker och lövdungar. Ett stort antal organismer är knuta till de gamla grova ekarna. Här lever till exempel Blekinges landsapsdjur ekoxen- Europas största skalbagge. Ekbacken är en gammal ekhage som betats sedan lång tid tillbaka. I den småkuperade hagmarken står grova, gamla ekar med via kronor. Här växer högresta enar och hassel. I anslutning till bergiga partier finns täta buskage med slån och hagtorn. Eken dominerar men här finns även alm, avenbok, björk, bok och lind. 

Lyckåleden är en vandringsled på cirka 6 kilometer längs med Lyckebyån mellan Lyckå-vallen och Lyckeåborg. Leden blev färdig under år 2007 och är uppmärkt med vit/gröna stolpar. Du kan gå här utan större problem. Största delen är ej framkomlig med barnvagn eller dylikt. Här finns spännande och vacker natur, historiska platser t.ex Chapmans grav, gamla industriplatser, rikt växt- och djurliv. Har du tur kan du få se kungsfiskare, strömstare och forsärla. Leden går precis intill ån vilket gör att sportfiskare har en bra tillgänglighet till många natur- och fiskeupplevelser.

Lyckå slottsruin ligger intill Verköleden utanför Karlskrona och är resterna från en länsherre- borg från det medeltida Lyckå stad. Den var den östligaste utposten i dåvarande östra Danmark. Borgen byggdes under 1500-talet och var inblandad vid flera stridigheter mellan Sverige och Danmark. Den skadades i stridigheterna med svenskarna. Det var en ståtlig byggnad en gång i tiden i två våningar med två hörntorn. Slottet blev en ruin på 1600-talet då delar av byggnaden revs och användes för uppbyggnaden av Kristianopel. Lyckå slottsruin har restaurerats vid flera tillfällen och räknas som ett av Blekinges viktigaste medeltida kulturminnen.

Kronokvarnen i Lyckeby började byggas på 1710-talet och 1721 stod den färdig. Samma årtionde som uppförandet av kvarnen påbörjades byggdes också en damm med ett vattenverk, utformad av Christopher Polhem, vid Lyckebyåns nedre fall för att driva kvarnen. Innan kvarnen byggdes hade Karlskrona erhållit leveranser av mjöl till kronobagerierna på Stumholmen och Trossö från kronokvarnar i Stockholm. Den nya kvarnen underlättade till stor del försörjningen av Flottan då mjölet nu kunde malas på mycket närmare håll. Kvarnen har vid ett flertal tillfällen byggts om och moderniserats men har behållit mycket av det ursprungliga utseendet.

En stenbro, ritad av Daniel af Thunberg, byggdes några årtionden senare på 1780-talet som förbindelse över Lyckebyån. Vid denna tid hade många viktiga, tidigare industrier byggts upp i området, bland annat en kronosmedja och en segelduksfabrik som drevs av Amiralitets- kollegiet. Även stenbron har renoverats ett flertal gånger, senast år 1973. Trots detta är bron ett gott och välbevarat exempel på 1700-talets vattenbyggnadsteknik i Sverige. Kronokvarnen och stenbron över Lyckebyån utsågs till byggnadsminnen år 1995 och ingår i vårt Världsarv. 

Lyckeby källa ligger där den gamla infarten, riksvägen, kommer in till Lyckeby västerifrån. Källan är sedan 1700-talet känd för sitt goda och friska vatten. Från denna levererades vatten till Karlskrona stad men den hade en mycket stor betydelse för Lyckebys befolkning och även för boskapen.