Bokningsförfrågan och policy för XL-skyltar

Evenemangsskyltarna, XL-skyltar, är ett kraftfullt verktyg för att öka din synlighet i Karlskrona, i första hand i city.

Karta över xl-skyltarnas placering.

Visit Karlskrona ger dig möjlighet att synas med ditt budskap hela året, till kommuninvånare och besökare. Våra tio XL-skyltar, se fast placeringen på kartan ovan, är en av många marknadsföringskanaler som finns för dig som aktör. Skyltarna har ett mått på (B) 1189 mm x (H) 1750 mm.

En förutsättning för att du ska kunna fylla i formuläret nedan är att du har läst: Riktlinjer och policy för bokning av Evenemangsskyltar (XL) (Uppdaterad 1 april 2019.)

Alla aktörer som har en koppling till besöksnäringen och som har ett budskap, som är av intresse för allmänheten (kommuninvånare och besökare) kan hyra skyltarna. Visit Karlskrona (Karlskrona kommun) förbehåller sig rätten att neka uppsättning av skyltar där innehållet, utseendet eller placeringen inte är lämplig (estetik, språk- eller bildbruk, material och kvalitet).

Max fem skyltar - Du hyr den ena sidan av skylten. Den andra sidan tillhör Visit Karlskrona och kommer innehålla destinationsmarknadsföring för Karlskrona.
Max 2 veckor per skylt/plats och aktör.