Bokningsförfrågan och policy för XL-skyltar

Evenemangsskyltarna, XL-skyltar, är ett kraftfullt verktyg för att öka din synlighet i Karlskrona, i första hand i city.

Karta över xl-skyltarnas placering.

Visit Karlskrona ger dig möjlighet att synas med ditt budskap hela året, till kommuninvånare och besökare. Våra tio XL-skyltar, se fast placeringen på kartan ovan, är en av många marknadsföringskanaler som finns för dig som aktör. Skyltarna har ett mått på (B) 1189 mm x (H) 1750 mm.

En förutsättning för att du ska kunna fylla i formuläret nedan är att du har läst: Riktlinjer och policy för bokning av Evenemangsskyltar (XL) (Uppdaterad 1 maj 2016.)

Alla aktörer som har en koppling till besöksnäringen och som har ett budskap, som är av intresse för allmänheten (kommuninvånare och besökare) kan hyra skyltarna. Utveckling i Karlskrona AB förbehåller sig rätten att neka uppsättning av skyltar där innehållet, utseendet eller placeringen inte är lämplig (estetik, språk- eller bildbruk, material och kvalitet).

Max fem skyltar - Du hyr den ena sidan av skylten. Den andra sidan tillhör Utveckling i Karlskrona AB och kommer innehålla destinationsmarknadsföring för Karlskrona (Visit Karlskrona).
Max 2 veckor per skylt/plats och aktör.