Grupp & konferensEntré Karlskrona är en incomingbyrå där samtliga hotell i Karlskrona är anslutna. Målet är att öka intresset för att arrangera större möten, konferenser och kongresser i Karlskrona. Förutsättningen är nu att alla aktiva aktörer tillsammans  jobbar för det gemensamma målet, att synliggöra Karlskronas potential som nästa mötesplats. Vi vill göra det enkelt för dig som planerar, bokar och genomför nästa möte.