Visit Karlskronas Info-points

Nu finns Visit Karlskronas besöksguide och karta utplacerade i informationsställ på utvalda platser runt om i kommunen.

Dessa obemannade informationsställ finns placerade på strategiska platser i centrum där mycket besökare rör sig. Några av platserna är Wachtmeister Galleria, Modehuset Kronan, Karlskrona Stadsbibliotek, Blekinge museum samt i Karlskrona Stadsmarina. Amiralen Köpcentrum är ytterligare Info-point som är på gång.

Brofästet på Senoren är ett exempel på en info-point ute i skärgården där det är ett stort flöde med besökare.

- "Vi ser dessa Info-points som ett komplement till våra övriga informationskanaler, säger Terje Pedersen, Turistchef i Karlskrona."

Hotell,campingar och andra aktörer inom besöksnäringen erbjuder också besökarna turistinformation.