Visit Karlskronas Info-points

Nu finns Visit Karlskronas besöksguide och karta utplacerade i informationsställ på utvalda platser runt om i kommunen.

Dessa obemannade informationsställ finns placerade på strategiska platser i centrum där mycket besökare rör sig. Några av platserna är Wachtmeister Galleria, Modehuset Kronan, Karlskrona Stadsbibliotek, Blekinge museum samt i Karlskrona Stadsmarina.

Brofästet på Senoren är ett exempel på en info-point ute i skärgården där det är ett stort flöde med besökare. Här har Visit Karlskrona ett broschyrställ som man ansvarar för. Men vi har också placerat ut ett ställ för besöksnäringsaktörer, i det är man välkommen att marknadsföra sig med tryckt material.

- "Vi ser dessa Info-points som ett komplement till våra övriga informationskanaler, säger Terje Pedersen, Turistchef i Karlskrona."

Vid rastplatsen Fur, vid väg 28 finns en informationsbod som intresseföreningen i byn ansvarar för.
Hotell,campingar och andra aktörer inom besöksnäringen erbjuder också besökarna turistinformation.