Visit Karlskronas Info-points

Nu finns Visit Karlskronas besöksguide och karta utplacerade i informationsställ på utvalda platser runt om i kommunen.

Visit Karlskronas informationsställ finns placerade på strategiska platser i centrum och ute i kommunen där mycket besökare rör sig. Några av platserna är Wachtmeister Galleria, Modehuset Kronan, Karlskrona Stadsbibliotek, Blekinge museum samt i Karlskrona Stadsmarina. Flera boendeanläggningar har också informationsstället, Arkipelag Hotel, First Hotel Statt, Scandic och Drottninggatans Vandrarhem är några av dem.

Brofästet på Senoren är ett exempel på en info-point ute i skärgården där det är ett stort flöde med besökare. Här har Visit Karlskrona ett broschyrställ som man ansvarar för. Men vi har också placerat ut ett broschyrställ som är till för aktörer inom besöksnäringen, där man välkommen att marknadsföra sig med tryckt material.

- "Vi ser dessa Info-points som ett komplement till våra övriga informationskanaler, säger Terje Pedersen, Turistchef i Karlskrona."

Vid rastplatsen Fur, vid väg 28 finns en informationsbod som intresseföreningen i byn ansvarar för.
Hotell,campingar och andra aktörer inom besöksnäringen erbjuder också besökarna turistinformation.