Karlskrona - Sveriges soligaste stad

2017 sken solen 2041 timmar på Karlskrona under perioden 1 januari - 31 december 2017. I Visby sken solen totalt 2061 timmar under samma period.

Karlskrona är den stad i Sverige där solen sken mest under 2016! ​2270 härliga soltimmar fick Karlskrona under perioden 1 januari - 31 december 2016 - Högst uppmätta antal timmar sedan mätningarna startade i Karlskrona 2009. Soltid räknas när den direkta solstrålningen är större än 120 watt per kvadratmeter, oavsett tid på dygnet. 

Karlskrona - Sveriges soligaste stad

Svenskarna är intresserade av väder. Svenskarna pratar mycket om väder. Svenskarna suktar efter sol. SVT:s "Solligan" har funnits sedan 1990 och har genererat ett stort intresse. "Solligan" pågår från midsommar till första veckan in i augusti. Många städer vill vara med i tävlingen, men endast få är utvalda. Karlskrona är nu med i kampen sedan 2012.

solligan 2017

Slutresultat i solligan 2017, där antalet soltimmar 23 juni – 10 augusti räknas. Från och med midsommar räknar SVT:s meteorologer antal soltimmar i landet. 

I "Solskenskampen", som pågick mellan 1 juni - 31 augusti 2017, tar Karlskrona också hem en toppplacering - Hoburg 929 timmar, Svenska högarna 917 timmar och Karlskrona 890 timmar. Karlskrona fortsätter alltså att vara "Sveriges soligaste stad" även 2017! :)