Så säljer vi Karlskrona

Visit Karlskronas rapporter från genomfört nationellt och internationellt säljarbete mot prioriterade marknader.