Omvärldsbevakning

Vad gör en plats attraktiv?

Vad är det som gör att en plats uppfattas som intressant och attraktiv? Vad kan en kommun göra för att en plats ska bli mer intressant och attraktiv i medborgarnas och omvärldens ögon? Intresset för den här typen av frågor bottnar till stor del i föreställningen om att platser konkurrerar med varandra om investeringar, besökare och inflyttare. För att hävda sig i denna konkurrens behöver varje plats och kommun utveckla metoder och  verktyg för att stärka den egna platsens attraktivitet. 

Läs forskningsrapporten här!