Besöksnäringsstatistik för Karlskrona

Här presenterar vi bland annat årsstatistik för Karlskrona. Den visar antalet gästnätter i Karlskrona och ger en bild av hur utvecklingen sett ut de senaste åren. Vilka länder kommer turisterna från och vilken typ av boende väljer de? För mer detaljerad statistik kontakta: terje.pedersen@karlskrona.se