Besöksnäringsstatistik för Karlskrona

Här presenterar vi bland annat årsstatistik från SCB för besöksnäringen i Karlskrona. Den visar antalet gästnätter i Karlskrona på hotell, camping och vandrarhem och ger en samlad bild av hur utvecklingen sett ut de senaste åren. Vilka länder kommer turisterna från och vilken typ av boende väljer de? För mer detaljerad statistik kontakta: terje.pedersen@karlskrona.se