ytteron.jpg

Archipelago camp 2014


The participants of Olsängsgårdens archipelago camp will sing gospel and spread joy in Karlskrona municipality

Archipelago camp, a christian youth camp within the Equmenian chruch at Olsängsgården between Kristianopel and Torhamn in cooperation with the study association Biida.
The camp will sing at the following dates and spots:
13/7 at 18.00 Vallby Missionskyrka
14/7 at 19.00 Torhamn Förs.hemmet
15/7 at 19.00 Ytteröns missionshus
15/7 at 19.00 Ungskärs missionshus
16/7 at 18.00 Bergkvara hamnkyrka
16/7 at 19.00 Långörens missionshus
17/7 at 20.00 Kristianopels kyrka
18/7 at 20.00 Kristianopels camping/Pålsgården
19/7 at 11.00 Klaipedaplatsen Karlskorna
19/7 at 19.30 Gospel i Tältkyrkan Olsängsgården
20/7 at 11.00 Avslutningsgudtjänst Tältkyrkan Olsängsgården