Utställning - Ja, må den leva

Utställning - Ja, må den leva! i kommunhuset