Visans Vänner - Visor på Bakgården

Visans Vänner - Visor på Bakgården


Welcome to music-night at the city library on Borgmästaregatan 6.

Visans Vänner together with invited guests play in the City Library's backyard.