segelbåt utanför marinmuseum

12–14 augusti | Marindagarna


Den 12–14 augusti kommer firandet av Marinen 500 år ner till Karlskrona. Välkomna till Marinmuseums aktiviteter på Marindagarna – Marinmuseum deltar både på plats i museet och i ett tält vid Amiralitetskyrkan.

På museet – visningar, museifartyg och ubåtsklubb
På plats på museet den 12–14 augusti är sommarprogrammet igång med guidade visningar. Vid kajen ligger museifartygen minsveparen M20, motortorpedbåten T38, minsveparen Bremön, robotbåten Västervik och fullriggaren Jarramas och i Ubåtshallen går det att få träffa ubåtsklubben Hajen.

I tältet – föreläsningar, film och släptank
På Marindagen den 13 augusti föreläser forskare från Marinmuseum och Vasamuseet i Marinmuseums tält vid Amiralitetskyrkan. Det berättas om 1980-talets ubåtskränkningar, kläder och skor från skeppet Vasa samt om att bygga och underhålla en flotta i början av 1600-talet. I tältet kan besökarna även se film från utställningen Svenskt sjöförsvar 500 år och testa skeppsbyggaren Fredrik af Chapmans släptank i miniatyr.

Visning av museitåg
Den 13 augusti får Marinmuseum finbesök av systermuseet Järnvägsmuseet som kör ett av sina tåg till Karlskrona. Tåget dras av elloket Rc1 1007 från 1967 och bakom följer 1-klassvagnar från 1940, 1950 och 1964, bar- och cafévagn samt en restaurangvagn från 1946. Tåget visas för allmänheten på Karlskrona centralstation mellan kl. 10.00-16.00.

Mer information om tider med mera kommer under augusti på marinmuseum.se.