Affisch med information kring berättarfesten 2022

Berättarveckan 7 juli


Berättelser under eken i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

För utförligt program och övrig information, se hemsidan berattarfest.se eller facebook Berättelser under eken.

Berättarveckans program - Onsdag 7 juli

kl 18.00 Kristianopel, Historisk vandring i Kristianopel
Arr: Kulturkompaniet

kl 18.00 Räntemåla, Gribshunden och Kung Hans, samt dramatiska och komiska händelser i 1800-talets Ronneby och dess gränsbygder
Arr: Räntemåla Natur & Kultur

Syftet med ”Berättelser under eken” är att ta tillvara den kunskap, berättarglädje
och engagemang för bygden som finns. Genom att även engagera barn och
ungdomar i vår årliga berättarfest v 27 ger vi möjligheter för att detta skall leva vidare

För utförligt program och övrig information, se hemsidan www.berattarfest.se eller facebook Berättelser under eken

Date/time