Affisch med information kring berättarfesten 2022

Berättarveckan 9 juli


Berättelser under eken i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

För utförligt program och övrig information, se hemsidan berattarfest.se eller facebook Berättelser under eken.

Berättarveckans program - Lördag 9 juli

kl 11.00 Karlskrona, Om ryssen kom
kl 15.00 Karlskrona, Björkholmen - från arbetarstadsdel till gräddhylla
kl 18.00 Karlskrona, De blå strecken
Arr: Kulturkompaniet

Syftet med ”Berättelser under eken” är att ta tillvara den kunskap, berättarglädje
och engagemang för bygden som finns. Genom att även engagera barn och
ungdomar i vår årliga berättarfest v 27 ger vi möjligheter för att detta skall leva vidare

För utförligt program och övrig information, se hemsidan www.berattarfest.se eller facebook Berättelser under eken

Information

Date/time