Föreläsning på Marinmuseum: Den glömda flottan - Riddarholmsskeppet

Föreläsning på Marinmuseum: Den glömda flottan - Riddarholmsskeppet


Nya rön om Riddarholmsvraket har kommit till ytan. Mycket av dokumentationen och materialet kring Riddarholmsvraket har aldrig publicerats.

Forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan. Sammantaget finns information om cirka 785 fartyg, varav bara ett fåtal är arkeologiskt undersökta och dokumenterade. Ändå utgör fartygen en central del av den svenska maritima historien – en del som idag i stor utsträckning är bortglömd och okänd.

Forskaren Niklas Eriksson har gjort en ny rekonstruktion och tolkning av fartyget och kommer att berätta varför just Riddarholmsvraket är så intressant.