Föreläsning på Marinmuseum: Den glömda flottan - vraken som skyddar Karlskrona och Stockholm

Föreläsning på Marinmuseum: Den glömda flottan - vraken som skyddar Karlskrona och Stockholm


I Östersjöns djup finns ett stort arkeologiskt material som är både världsunikt och ännu outforskat: den svenska örlogsflottans sjunkna skepp. En del har sjunkit i strid eller i en olycka, men många har sänkts avsiktligt för att fungera som fyllningar av kajer och för att skapa hamnmiljöer.

Forskningsprogrammet "Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850" kartlägger, dokumenterar och studerar den svenska örlogsflottan. Sammantaget finns information om cirka 785 fartyg, varav bara ett fåtal är arkeologiskt undersökta och dokumenterade. Ändå utgör fartygen en central del av den svenska maritima historien – en del som idag i stor utsträckning är bortglömd och okänd.

Medverkande:
Marinarkeologerna Jim Hansson och Patrik Höglund från Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM).

Bra att veta:
Föreläsningen livesänds via Teams: https://tinyurl.com/mrx5swmd
Ingen föranmälan.