Föreläsning på Marinmuseum: Kulturarv i krig

Föreläsning på Marinmuseum: Kulturarv i krig


Vad är viktigt att skydda och hur ser hotet mot kulturarvet ut? Denna föreläsning belyser kulturarvet som ett mål i krig.

Medverkande:
Anna McWilliams är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Hon är specialiserad inom samtidsarkeologi och 1900-tals-arkeologi med fokus på spår efter krig och konflikt.

Bra att veta:
Föranmälan till anmalanmarinmuseum@smtm.se

Föreläsningen ges i samarbete med Folkuniversitetet.