Föreläsningar - Demokratins 100-årsjubileum 2021


År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Regeringen har därför gett i uppdrag åt kommittén Demokratin 100 år att utveckla och stärka demokratin på både kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften i demokratin. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Demokratisoppa med Rasrisk demokrati – historier som bär
I denna fråga samtalar Sofia Näsström professor i statsvetenskap och aktuell med senaste boken ”Demokrati, en liten bok om en stor sak” och Mattias Gardell, professor, religionshistoriker och författare.
Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati.
Tid: 17 september klockan 12.00-13.00
Plats: Digitalt samtal.

Därför demokrati - om kunskapen och folkstyret
Föreläsning med Åsa Wikforss som innehar stol nummer sju i Svenska akademien.
Tid: Den 26 oktober klockan 15.00-16.00
Plats: Digital föreläsning.

Lottakåren - en stark frivilligorganisation i samhällets tjänst
Föreläsning av Svenska Lottakåren, En stark frivillig försvarsorganisation för kvinnor i samhällets tjänst. För alla från år 1924 till dagens moderna totalförsvar.
Tid: Den 28 oktober
Plats: Live på plats på Marinmuseum samt digitalt.

Hackad demokrati
Föreläsning av Henrik Arnstad.
Tid: Den 1 november klockan 18.30-19.30.
Plats: Digitalt föreläsning
Anmälan: Du får länk till sändningen när du anmält dig.

Från skärseld till välfärdskommun
Föreläsning med Gunnar Wetterberg.
Tid: Den 2 november klockan 18.30-19.30
Plats: Livesänd föreläsning samt på plats i Lokstallarena i Karlshamn.
Länk till sändningen kommer inför föreläsningen.

Demokratins genombrott 100 år
Under 2021 anordnar SKR digitala konferenser runtom i landet för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.
Målgrupp:
Målgrupp för konferensen är ledande förtroendevalda i kommuner och regioner samt företrädare från civilsamhället som deltar i ett viktigt samtal om demokratins framtid tillsammans. Vid varje konferens medverkar även ett statsråd, företrädare från SKR:s styrelse och forskare utifrån olika teman såsom demokratiska samtalet, digital delaktighet och mänskliga rättigheter.
Förutom föredrag ges utrymme för dialog kring hur vi tillsammans kan stärka demokratin på lokal och regional nivå. Dessutom finns möjlighet för deltagarna att i efterhand sprida föredragen från konferenserna lokalt i organisationerna.
Tid: Den 2 november. Fler föreläsningstillfällen i andra län går också att följa.
Plats: Digital konferens i SKR:s regi.
Anmälan: Information om anmälan och söndning kommer inför föreläsningen.
Mer information: Läs mer här på SKR:s hemsida.

Hur säkerhetstjänsten bemöter inre hot mot vår demokrati
Föreläsning med Christer Olsén från föreningen Öga & Öra.
Tid: Den 3 november klockan 18.00.
Plats: Digital föreläsning.
Anmälan: Länk till föreläsningen kommer efter att du anmält dig.

Att skydda vår demokrati
Föreläsning med Edna Eriksson.
Tid: Den 4 november klockan 18.00.
Plats: Digital föreläsning
Anmälan: Länk till föreläsningen kommer efter att du anmält dig.

Demokratisoppa med Emil Jenssen
(Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i intressanta och inspirerande samtal om demokrati.)
Tid: Den 19 november klockan 12.00-13.00
Plats: Digital kostnadfri föreläsning.
Anmälan: Du får länk till sändningen när du anmält dig.

Anmäl dig via evenemangslänken nedanför.