Fotopromenad Trossö

Fotopromenad Trossö


Fotopromenader under september, oktober och december.

Lions Jarramas återupptar nu, efter sommaruppehåll, de populära fotopromenaderna, där det gäller att pricka in platserna där fotoobjekten är belägna. Lämna dina svar på epost eller Klaipedaplatse och delta i utlottningen av skänkta priser.

Formulär kommer att finnas för avhämtning hos Systrarna Lindqvist, Quality Flowers och Hemköp. Formuläret för september kan också laddas ned via länken till dokumentet.