Gästpredikan i Kristianopels kyrka

Gästpredikan i Kristianopels kyrka


I samband med Kristianopels kyrka 400 års jubileum bjuds det in till gästpredikan.

21/4 - På mässan den 21 april gästpredikar Jämjö pastorats förste kyrkoherde Tommy Biwefors, han tjänstgjorde i församlingen mellan 2002-2011.

5/5 - På bönsöndagen gästpredikar Linda Allwood Lernå, präst i jämjö pastorat från mars 2017- nutid för musiken står Carina Holmesson.

Varmt välkomna!