Gratis jullovsaktiviteter för barn och unga


Under jullovet anordnas flera kostnadsfria aktiviteter av föreningslivet med bidrag från Karlskrona kommun.

Under hela 2018 har föreningar och ideella organisationer i Karlskrona kommun kunnat söka lovbidrag för att arrangera lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Verksamheten finansieras av Socialstyrelsens medel för kostnadsfria lovaktiviteter.

Om du har några frågor om en aktivitet vänder du dig direkt till arrangören. Några av aktiviteterna har begränsat antal platser och kräver föranmälan.