Julkonsert - Sandgrenska Manskören


Julkonsert med två tillfällen i Sparresalen.

Julkonsert vid två tillfällen med Sandgrenska Manskören i Sparresalen.

Mer information kring tider samt biljetter kommer inom kort.