Karlskronas Vintertorg

Karlskronas Vintertorg


I år möbleras Stortorget upp under december månad till ett Vintertorg!

Boka
Vintertorget kommer fyllas med sittplatser och utsmyckning framför Fredrikskyrkan, marknadsstånd vid södra Klaipedaplatsen, en tomteverkstad med aktiviteter för barn/barnfamiljer i ett väl avgränsat område. På platsen även en mindre yta med golv och tak för kulturverksamhet. Torghandel är inkluderad i Vintertorget.

Tomteverkstad - Öppettider 1 - 22 december:
Vardagar: 12.00 – 18.00
Lördagar: 10.00 – 16.00
Söndagar: 12.00 – 16.00

KulturJulkalendern - årets nyhet är också en del av Vintertorget och erbjuder lucköppning i Fredrikskyrkans fasad från 1a december och varje dag fram till jul, 17.30 på vardagarna och 14.00 på helgen. Ett dagligt event på 10 till 15 minuter - Det bjuds på allt från sång och musik till teater, doftupplevelser samt mycket annat spännande och spektakulärt.