Kristianopels kyrka 400 år - Ekumenisk förbönsgudstjänst med JKS

Kristianopels kyrka 400 år - Ekumenisk förbönsgudstjänst med JKS


Ekumenisk förbönsgudstjänst, våra systerkyrkors bidrag till Jubiléet predikan av pastor Pernilla Bergström.

Musik och lovsång under ledning av Johan Tersmeden med team
förbön och bön med hjälp av Fågelmara Missionskyrkas ekumeniska bönegrupp.
Allt under JKS underbara sammanhang.

Detta är gudstjänsten för dig som söker och längtar efter Gud eller mer av Gud. Som känner som om du eller något annat sitter fast, som tycker att livet borde ha bättre flyt eller som undrar: var det här allt? har inte livet mer att komma med?

Tillsammans ber vi också så klart för världen, våra medmänniskor och för jubileumsåret!

Date/time