Kristianopels kyrka 400 år - Jubileumstart

Kristianopels kyrka 400 år - Jubileumstart


Jubiléets startmässa med kyrkoherde Patrik Magnusson. tillsammans med representanter från Jämjö pastorat, Kristianopels församlingsråd och de övriga församlingarna.

Jämjö kammarkör under ledning av Magnus Trönnberg och Rolf Eriksson på trumpet.
Kyrkkaffe i kyrkan.

Date/time