Luciafirande i Kättilsmåla bygdegård

Luciafirande i Kättilsmåla bygdegård


Luciatåg med Ceciliakören.

Klass 5 i Kättilsmåla säljer fika.

När: 9 december
Tid: kl 18:00

Date/time