Två cirkusuppträdare

Minicirkusfestival - Wämöparken


Med Funny Bones. I spännande och roliga nummer, där
blandas magi, humor, jonglering, verbal graffiti och fysisk komik med akrobatik.

Minicirkusfestival hålls i Wämöparken den 27 och 28 juni kl. 11-16.
Ålder ca 3-10 år