Natha Yoga - Meditationsgrupp


Lär dig meditera och vara i nuet.

Meditationsgruppen ger grunden för dig som vill göra meditation till en viktig del i ditt liv. Få djupa insikter i hur sinnet fungerar, mindfulness träning, koncentration, meditationens olika steg samt ökad förståelse av dig själv.

KURSEN KOMMER ATT HJÄLPA DIG ATT AGERA EFFEKTIVT med originalitet och inspiration i allt som du gör. Frigör din otroliga naturliga potential som annars ofta befinner sig i ett latent tillstånd inom dig. Steg för steg blir du guidad i att bemästra ditt eget sinne, och därmed kommer du att lära dig bemästra alla aspekter av ditt liv.

Pris: 150;-
Föranmälan krävs!

Date/time