en skyllt med information om nättraby-vägmuseum

Nättraby Vägmuseum


– världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is.

I skärningen mellan landsväg och vattenled uppstod ofta samhällen. Nättraby är ett exempel på det. Här finns en unik koncentration av gamla och nya landsvägar, järnvägar och segelbara Nättrabyån.

Museet består av 14 befintliga vägmiljöer i Nättraby socken. Från 1000-åriga stigen och 1600-talets stenmurskantade Via Regia till 1900-talets gatstensbilagda riksväg och E22 motorväg. Därtill kommer järnvägar, cykelvägen, vattenvägen Nättrabyån, isvägen, milstolpar, namnminnet Ryttarliden och tvåvalviga stenbron.

Nättraby Hembygdsförening tillsammans med intressenter har därför skapat Nättraby Vägmuseum – världens första friluftsmuseum för vägarnas historia på land, räls, vatten och is.

Information