Shared reading

Shared reading


Shared reading handlar om social högläsning i grupp. I denna aktivitet så högläser vi tillsammans. Vi diskuterar och reflekterar över texten.

Du behöver inte vara förberedd utan kommer som du är. Läsledaren förbereder texten och leder samtalet.Vi bjuder på fika.

Begränsat antal platser! Ingen anmälan krävs! Välkommen att prova på!