En bild på en kör och en pianist

Skärgårdslägret 2014


Ungdomarna ifrån Olsängsgårdens skärgårdsläger sjunger gospel och sprider glädje i Karlskrona kommun

Skärgårdslägret är ett kristet ungdomsläger inom Equmenlakyrkan på Olsängsgården, som ligger mellan Kristianopel och Torhamn.
I samarbete med studieförbundet Biida så kommer Skärgårdslägret att sjunga på följande datum och platser:
13/7 kl 18.00 Vallby Missionskyrka
14/7 kl 19.00 Torhamn Förs.hemmet
15/7 kl 19.00 Ytteröns missionshus
15/7 kl 19.00 Ungskärs missionshus
16/7 kl 18.00 Bergkvara hamnkyrka
16/7 kl 19.00 Långörens missionshus
17/7 kl 20.00 Kristianopels kyrka
18/7 kl 20.00 Kristianopels camping/Pålsgården
19/7 kl 11.00 Klaipedaplatsen Karlskorna
19/7 kl 19.30 Gospel i Tältkyrkan Olsängsgården
20/7 kl 11.00 Avslutningsgudtjänst Tältkyrkan Olsängsgården

Information