Sommarkonserter i Fredrikskyrkan

Sommarkonserter i Fredrikskyrkan


Sommarkonserter i Fredrikskyrkan med olika artister och körer

-1 juni kl 17.00-18.00
Dixit Dominus av Händel och Vivaldis Gloria står på programmet med Fredrikskyrkans Kammarkör, Vox Cantus, Fredrikskyrkans Flickkör, Gosskör och Herrkör

-Lördag 8 juni kl 12.00-13.00
Kören Vox Aurora och Aspö kyrkokör bjuder på ett somrigt och svängigt program.

-Söndag 9 juni kl 18.00-19.00
Bachspeglarnas sommarkonsert i Fredrikskyrkan