Ting och gille på Senoren Härads gård

Ting och gille på Senoren Härads gård


Härads gård välkomnar alla på Ting i en vikingamiljö på Senoren!

Senoren Härads gård öppnar upp portarna för ting samt hantverk och lekar för barn och vuxna. Där allt utspelar sig som på vikingatiden kom och känn på krigarnas vapen och rustning.

För ca 11 år sedan började en ny vikingaby som kallas Valshall på att byggas på ön Senoren i Blekinge. Då byggdes det ett långhus på ungefär 20 m, som är baserat på ett fynd utanför Jämjö en bit därifrån. Byggansvarig för byn var då Per Fredriksen. Byn byggdes av Kulturkompaniet i Blekinge som ledes av Michael Helgesson (Michael arbetade tidigare på Blekinge museum). Den gick sedan över till den ideella förenigen Valshall som sedan ansvarade för den. Idag har Senoren Härads gård tagit över ansvaret för gården för att få nytt liv och börja blomstra igen.