Utställning - Ja, må den leva

Utställning - Ja, må den leva! i kommunhuset


Ett startskott för Karlskrona kommuns firande av Demokratin 100 år.

Den 15 september är det den internationella demokratidagen. Karlskrona kommun firar genom att presentera utställningen ”Ja må den leva” i kommunens reception. Det blir också startskottet för flera aktiviteter och evenemang under hösten.

Affischutställningen ”Ja, må den leva!” är framtagen av Sveriges riksdag och finns från och med den internationella demokratidagen den 15 september i kommunhusets reception på Östra Köpmansgatan 1 A. Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Affischutställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt, en reform som innebar demokratins genombrott i vårt land.

Utställningen planerar att finnas i kommunhusets reception året ut.
Öppettiderna är helgfria vardagar klockan 07.30-16.30.