Utställning - Ja, må den leva

Utställning - Ja, må den leva! på Stortorget


Utomhusutställning på Stortorget som berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt som togs för precis 100 år sedan. - En berättelse om folkrörelser och politiker som format vår demokrati.

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Affischutställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt, en reform som innebar demokratins genombrott i vårt land.

Affischutställningen ”Ja, må den leva!” är framtagen av Sveriges riksdag.

Tid: 4 oktober till 14 november.
Plats: Stortorget, Karlskrona.