Utställning - Meanwhile in Ukraine

Utställning - Meanwhile in Ukraine


Utställningen ”Meanwhile in Ukraine”, som skildrar det pågående kriget i Ukraina visas nu utanför Marinmuseum. Utställningen är på besök från Statens försvarshistoriska museer och visas utomhus, mellan Marinmuseum och Slup- och barkass, fram till den 1 juni 2023.

Årsdagen av krigets början uppmärksammas den 24 februari, då Marinmuseum kommer att på plats vid utställningen uppmärksamma årsdagen av den dag då Rysslands invasion av Ukraina inleddes.

Den 8 mars 2022 dokumenterade museifotografen Olena Shovkoplias det pågående kriget i Ukrainas huvudstad Kiev. Bilderna skildrar hur invånarna förberedde sig inför de ryska angreppen, hur de organiserade sig och förödelsen efter attackerna. Fotografierna ingår i utställningen ”Meanwhile in Ukraine” som, efter att ha visats på Armémuseum och Flygvapenmuseum, nu kommit till Karlskrona och Marinmuseum.

”Meanwhile in Ukraine” är den första utställningen i en serie baserade på material från Nationalmuseet för Ukrainas historia i andra världskriget, i Kiev. Fotografierna är grupperade under sex olika teman och skildrar konflikten ur Ukrainas perspektiv, samtidigt som de sätter fokus på det allmänmänskliga lidande som varje krig för med sig.