Barksegling

Barksegling


Carlskrona båteskader (CBE) är landets tredje äldsta segelsällskap, grundat år 1867, och fortfarande aktivt. På uppdrag av Marinmuseum seglar CBE medlemmar museets tio barkar.

Bark är en lokal benämning på dessa tvåmastade, loggertriggade, före detta skeppsbåtar.

CBE erbjuder privatpersoner och företag att hyra en eller flera barkar med besättning för upplevelser utöver det vanliga. Det kan vara kappsegling, en segeltur runt örlogsstaden, team-building eller något annat upplägg enligt kundens önskemål.
Vi erbjuder tre timmars verksamhet, inkluderande riggning, två timmars segling och återställning.

Barkarna byggdes för att medföras ombord på Flottans stora skepp. Där användes de för många olika ändamål. Tack vare dem kunde linjeskepp och fregatter ankras på redden, medan barkarna transporterade besättningar och gods mellan skeppen och land.
Besättningarna fick utbildning i sjömanskap genom att segla och ro med barkarna. De var också fartygets livbåtar. I knappa tider, då man inte hade råd att segla de stora skeppen, kunde besättningarna öva formationer med barkarna.
År 1993 överfördes barkarna från Marinen till Marinmuseum. De är nu en viktig del av världsarvet.

Sommartid ligger de förtöjda invid museet på Stumholmen.

Information