Tillgänglighetsredogörelse för visitkarlskrona.se

Karlskrona kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur visitkarlskrona.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från visitkarlskrona.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till visitweb@karlskrona.se
Ringa 0455-30 34 90

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan - meddela oss gärna via formuläret nedan eller maila oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Allmänna brister
Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
- Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut.
- Färgen på titlar, länkar och sidfot har för låg kontrast och behöver bli mörkare.
- Det är svårt att tabba sig igenom hemsidan, då innehållet inte blir highlightat (upplyst) beroende på var man är med tabben.
- Texten höjs inte enligt en hierarkisk struktur. Titlar ligger inte i en logisk ordning som är tänkt för att läsa sidan från topp till botten.
- Det går ej att använda tab-tangenten + enter-tangenten för att kunna ta sig in i menyn.

Problem vid användning utan synförmåga
Filmerna saknar syntolkning.
- Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.
- Det kan finnas formulär som inte är korrekt uppmärkta.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga
Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.
- Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt färgseende
Färgen på titlar, länkar och sidfot har för låg kontrast och behöver bli mörkare.

Problem vid användning utan hörsel
Det kan finnas filmer som saknar textremsa.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet
Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Innehåll som inte är tillgängligt
Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

Hur vi testat webbplatsen
Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Tillsyn hos DIGG

Kontakt:
E-post: visitweb@karlskrona.se
Telefon: 0455-30 34 90

Rapportera brister i tillgängligheten på webbplatsen

Har du problem att använda delar av webbplatsen?

Hjälp oss att åtgärda det genom att beskriv för oss vad du har problem med när du använder den. Om det är en särskild sida eller funktion, som du inte kan använda vill vi att du berättar det. Beskriv även dina förutsättningar så detaljerat som möjligt, så vi förstår vad vi behöver förändra.