Fur


I Fur finns den gamla "fredsbron" där stenvalven spänner sig över Lyckebyån. Vandringsled finns markerad med utgångspunkt vid stenbron.

Ån utgjorde riksgräns mellan Sverige och Danmark 980-1658. En historisk plats där många strider har utkämpats mellan svenskar och danskar eller blekingar och smålänningar.Byarna kring Furs bro bjuder på härliga småvägar, vandringsleder, vildmarksstigar och fornminnen. Ett tjugotal sjöar finns i trakten, flera av dem med fisk. Information om fiskekort finns vid stenbron/rastplatsen.

Turistinformation finns sommartid i en informations bod vid Furs bro/rastplatsen.