Klockstapeln

Amiralitetsparken & Amiralitetsklockstapeln


Amiralitetsparken anlades 1885-87 av varvets trädgårdsmästare C K Åsbrink. Parken är uppbyggd kring sina träd och förutom lind, som är den dominerande arten, är mer än tjugo andra trädarter representerade.

Den norra delen av parken var ursprungligen ett torg, där två strålgator löpte samman.

Den mellersta delen, där Amiralitetsklockstapeln står idag, är platsen för bastion Wachtmeister. Bastionen, som revs på 1780-talet, var ett mäktigt befästningsverk som skulle skydda örlogshamnen och varvet.