3USBP2IT827NTUOR_3UU3HKC6K64L2UFU_____resize_s_800_0.jpg

Aspöfärja - Aspöleden


Gratis bil- och vägfärja mellan Karlskrona och Aspö.

Aspöleden går mellan Karlskrona handelshamn och Aspö i Blekinge skärgård. Färjeledens längd och överfartstid: Aspöleden är 6700 meter lång och överfartstiden är 25 minuter.

Tidtabell, se länk nedan.

Information