Bredasjön Holmsjö.jpg

Badplats - Bredasjön


Bredasjön är en sjö i Karlskrona kommun i Blekinge och ingår i Lyckebyån-Nättrabyåns område.

- Bryggor
- Strand
- Hopptorn
- TC
- Grillplats

Bredasjön är en sjö i Karlskrona kommun i Blekinge och ingår i Lyckebyån-Nättrabyåns kustområde. Sjön är 4 meter djup, har en yta på 0,143 kvadratkilometer och befinner sig 93 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Silletorpsån. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gädda och mört fångats i sjön.