Fabbesjön badp.jpg

Badplats - Fabbesjön


Sjön ligger omgiven av vacker natur längs med Blekingeleden.

- Brygga
- Grillplats
- TC

Sjön är 6,8 meter djup, har en yta på 0,283 kvadratkilometer och befinner sig 67,4 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lillån.

Mer information via länken nedan, som t ex badtemperatur mm.