Stensjö badplats.jpg

Badplats - Stora Alljungen


Härlig badsjö i friluftsområdet Allungen/Västra Stensjö.

- Flytbrygga
- Hopptorn
- Strand
- TC
- Grillplats
- Lekplats

Sjön är 21,3 meter djup, har en yta på 1,81 kvadratkilometer och befinner sig 84,5 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lillån. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gädda och gös fångats i sjön.