Grevagården

Barockträdgården vid Grevagården


Den lilla barockträdgården framför Blekinge museums huvudbyggnad rekonstruerades 1978 med en broderiparterr av klippt buxbom. Trädgården ingår i museets verksamhet.

Terrassträdgården som man når via en monumental dubbeltrappa rustades också. På varsin sida om denna trappa står två mycket gamla och grova idegranar. De tros ha planterats redan 1704.

Information