Boule kulor

Boule - Rosenholms Bouleförening


Välkommen att spela boule på Rosenholms Bouleförenings fina inomhusbanor.

Är du intresserad av att spela boule inomhus kan du kontakta Rosenholms bouleförening.

Information