Youtube video fallback image

Bra att veta - Fiskeregler och allemansrätt

På den här sidan hittar du de grundläggande regler som du måste känna till när du är sportfiskar i Karlskronas fiskevatten eller är i naturen i övrigt. Den viktigaste regeln som gäller för dig är, förutom att utöva Catch and Release, att inte lämna ett spår av skräp efter dig, inte ens minsta fimp. Vi är gäster i naturen och som gäst förväntas man visa respekt.
 

Allemansrätten
I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och filosoferar. Rätten betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Den är minst lika mycket en skyldighet i hur vi förväntas bete oss. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra.

Det här får du göra i den svenska naturen:
• Gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen. Men inte för nära boningshus (villor). Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
• Gå, cykla och rida på privata vägar.
• Tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
• Bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus (villor).
• Plocka blommor, bär och svamp.
• Fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland).
• Du får göra upp en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på en berghäll, det medför märken på berget som aldrig går bort. Det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är de ofta förbjudet att elda. 
 

För att alla ska kunna njuta av naturen och för att vi inte ska skada djur och natur finns det några självklara saker som du INTE får göra:
• Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
• Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
• Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
• Du får inte ta eller skada träd och buskar.
• Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
• Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp kan skada djur och människor.
• Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
• Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar och vattendrag, men längs kusten och i de fem största sjöarna får du fiska med metspö eller kastspö utan tillstånd.
• Hundar får inte vara lösa i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma och skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.

Fiskeregler allmänt
En rad lagar och förordningar reglerar var, när och hur vi får fiska. Det är du som sportfiskare som är skyldig att ta reda på vilka regler som gäller för ditt sportfiske.

Om man är osäker på reglerna kan man kontakta Länsstyrelsens fiskeenhet på +46 455 870 74. Länsstyrelsen har också en utmärkt webbplats med massor av nyttig information angående fiskeregler.

På webbplatsen Svenska fiskeregler kan du söka information om fiske i svenska havsområden.

Nät skall vara utmärkta med namn och telefonnummer. Om du hittar omärkta nät eller är osäker på om de är tillåtet utlagda, anteckna läget (gärna med GPS-position) och anmäl snarast till Kustbevakningen - telefonnummer (kontorstid): +46 455-35 34 00. 


Nedskräpning
Ett av de största problemen för naturen som människan står för är nedskräpning och förorening av vår omgivning. Vår natur och skärgård är unik och oersättlig, vilket ställer höga krav på oss alla. Konsekvenserna av miljöförstöring av naturen, och därmed i förlängningen även oss själva, kan tydligt åskådliggöras av videoklippet längst uppe till höger. Ingenting försvinner, det förstör och i värsta fall dödar...

En enkel regel gäller: Ta allt skräp med dig hem efter en tur i naturen. Ta alltid med dig en plastpåse för skräp, inte bara ditt eget, utan även det du hittar, kvarlämnat av andra. ​