Veteranbåtar vid brygga

Carlscrona Veteranbåtar


Fritidsbåtarna och båtlivet är en del av vår kultur. Sedan senare delen av 1900-talet har Sveriges unika flotta av äldre båtar åderlåtits genom försäljning till utlandet, många båtar har huggits upp, bränts eller fått ruttna bort. För att rädda det som finns kvar bildades 1973 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) – i dagligt tal kallad Veteranbåtsföreningen, med flera organisationer, däribland Sjöhistoriska museet, som grundare.

I samma anda bildades 2002 Föreningen Carlscrona Veteranbåtar – i dagligt tal kallad Carlscrona Veteranbåtar (CVB) – som är en ideell allmännyttig förening med syfte att bevara, utveckla och sprida kunskap om veteranbåtskulturen.

En mycket viktig del av föreningens ambition att bevara och sprida kunskap om veteranbåtskulturen är att visa upp föreningens verksamhet, lokalt och nationellt samt bedriva kunskapsutvecklande verksamhet exempelvis genom regelbundna dagar med öppet hus samt etablering av en veteranbåtsutställning, inkluderande en ”veteranbåtsbrygga” under sommarmånaderna.

Inriktningen är att visa på svensk fritidsbåtsutveckling, viktiga båtkonstruktörer och varv men också genomförande av tematiska utställningar och föreläsningar/utbildningar som främjar såväl veteranbåtskulturen som båtlivets verksamhet i allmänhet, ökad sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.

Öppet hus arrangeras under sommaren, för privat visning eller annan tid - kontakta Carlscrona Veteranbåtar

Information